Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Pracodawcy pomoc uchodźcom z Ukrainy
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w  związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 12 marca bieżącego roku Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania weszły w życie, co do zasady, 12 marca bieżącego roku i obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.
Cudzoziemcy, których dotyczy ustawa, mają zagwarantowany dostęp do rynku pracy. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest elektroniczne powiadomienie urzędu pracy przez pracodawcę w ciągu 14 dni o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Formularz pn. "Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy" jest dostępny na stronie www.praca.gov.pl w zakładce "Zatrudnianie cudzoziemców".


 

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38
19-300 Ełke-mail: olek@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.elk.pl
tel.: +48 87 629 02 00; fax.: +48 87 629 02 04
 
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 7:40 – 14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę