Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w EłkuUWAGA !!!
 
Informujemy, że od dnia 26.10.2020 r. z uwagi na rosnącą ilość zakażeń wirusem COVID-19
ulegają zmianie zasady obsługi klientów. 


Obsługa klientów będzie się odbywać drogą telefoniczną, faksem,  email: sekretariat@pup.elk.pl, elektroniczną za pośrednictwem platform: praca.gov.pl,  ePUAP oraz drogą pocztową. W korespondencji prosimy o podawanie aktualnych danych kontaktowych. 

Dokumenty i wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu można składać do skrzynki podawczej umiejscowionej w wejściu głównym do budynku (wiatrołap).

Osobiste wizyty w siedzibie Urzędu Pracy będą możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu.

 

Zasady obsługi klienta od 26 października 2020 roku

Aktualności

 • Informacja dotycząca rejestracji bezrobotnych

  Informujemy, że osoby zainteresowane rejestracją elektroniczną w naszym urzędzie mogą tego dokonać za pomocą platformy ePUAP - film instruktażowy:  https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4&t=3s   Dodatkowo informujemy, że uruchomiona jest inna forma rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku. PUNKT...

 • Zasady obsługi klienta od 26 października 2020 roku

  Drodzy Klienci, z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników urzędu bezpośrednia obsługa klientów  odbywać się będzie w ograniczonym zakresie. Sprawy można załatwić elektronicznie poprzez portal...

 • LINK DO ANKIETY

  LINK DO ANKIETY zlecenie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa warmińsko-Mazurskiego, którego głównym celem  jest identyfikacja potrzeb gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych LINK DO ANKIETY:  ...

 • W dniu 24 grudnia 2020r. Urząd będzie nieczynny

  Zarządzeniem nr 5.2020 z dnia 5 października 2020r. Dyrektor Urzędu uznał, że dzień 24 grudnia br. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku w zamian za święto przypadające na sobotę 26 grudnia 2020r. Tym samym w dniu 24 grudnia Urząd będzie zamknięty.  ...

 • Komunikat

  Z powodu wyczerpania się środków na organizację prac interwencyjnych od 02.10.2020 wstrzymuje się nabór wniosków. Będą przyjmowane w dalszym ciągu jedynie wnioski dotyczące organizacji prac interwencyjnych z Programu POWER, również do wyczerpania środków.   ...

 • Wstrzymany nabór wniosków na staże

  W związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych na organizowanie stanowisk stażowych, z dniem 23 września 2020r. do odwołania zostaje wstrzymany nabór wniosków.

 • Wstrzymany nabór wniosków na bony na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje iż nie posiada już środków na bony na zasiedlenie. Zostaje wstrzymamy nabór wniosków do odwołania.

 • Nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców ze środków rezerwy KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS -rezerwa) Limit środków KFS - REZERWA  na 2020 rok dla powiatu ełckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,...

 • Informacja dotycząca rejestracji bezrobotnych

  Informujemy, że osoby zainteresowane rejestracją elektroniczną w naszym urzędzie mogą tego dokonać za pomocą platformy ePUAP - film instruktażowy:  https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4&t=3s   Dodatkowo informujemy, że uruchomiona jest inna forma rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku. PUNKT...

 • Nabór wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku ogłasza nabór wniosków o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.   Pożyczka...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38
19-300 Ełke-mail: olek@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.elk.pl
tel.: +48 87 629 02 00; fax.: +48 87 629 02 04
 
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 7:40 – 14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę