Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


UWAGA !!!
Informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania siedziba Urzędu Pracy będzie niedostępna dla klientów w zakresie wizyt osobistych.

Pracownicy Urzędu tak jak dotychczas będę wykonywali swoje obowiązki i zadania na bieżąco.
Na wejściu do siedziby będzie można wyłącznie złożyć do skrzynki dokumenty i wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu.
Obsługa klientów będzie się odbywać wyłącznie drogą telefoniczną,  elektroniczną (mailową), za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poprzez fax i pocztą tradycyjną. W korespondencji prosimy o podawanie aktualnych danych kontaktowych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
Dariusz Kuprewicz

PUNKT PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW 
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
W GODZ.  800 - 1400 

Aktualności

 • Zatrudnienie cudzoziemców w okresie stanu epidemii

  Informujemy , że zgodnie z ustawą z dnia  z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 568),   cudzoziemcy, którzy dotąd...

 • Mikropożyczki - nowa forma wsparcia dla Mikroprzedsiębiorców*

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku zaprasza przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników  do składania wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

 • Pomoc udzialana pracodawcom przez ZUS

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS   Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii...

 • Informacja dotycząca rejestracji bezrobotnych

  Informujemy, że osoby zainteresowane rejestracją elektroniczną w naszym urzędzie mogą tego dokonać za pomocą platformy ePUAP - film instruktażowy:  https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4&t=3s   Dodatkowo informujemy, że uruchamiamy kolejną formę rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku. PUNKT PRZYJMOWANIA...

 • Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  W załączeniu pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące opieki nad dzieckiem (z powodu zamknęcia pracówek oświatowych) w przypadku osób na szkoleniach i pracach społecznie użytecznych. Załączniki ...

 • Telefony kontaktowe

  Telefony kontaktowe   Centrala 87 629 02 00 Zaświadczenia, Wyrejestrowanie 87 629 02 06 Rejestracja 87 629 02 05 87 629 02 18 Stanowisko 3-4  (litery  A-JAŚ ) 87 629 02 16 Stanowisko 5-6  (litery  JAT-OG ) 87 629 02...

 • Rejestracja elektroniczna i Elektroniczna Skrzynka Podawcza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku

  Rejestracja elektroniczna. 1. Załóż profil zaufany:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 2. Rejestracja elektroniczna krok po kroku - Film instruktażowy w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4&t=1s 3. Rejestracja elektroniczna w portalu praca.gov.pl ...

 • Komunikat ws. ograniczenia wizyt w Urzędzie

  UWAGA !!! Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, iż z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie zdrowie klientów i pracowników Urzędu prosi o ograniczenie wizyt w Urzędzie i kontaktowanie się telefonicznie lub drogą mailową na adres sekretariat @pup.elk.pl lub przez platformę ePUAP (adres...

 • Komunikat

  Szanowni Państwo Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na względzie zdrowie klientów i pracowników Urzędu, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i kontaktowanie się telefonicznie lub drogą mailową na adres sekretariat@pup.elk.pl lub przez platformę ePUAP (adres skrzynki:...

 • Ponowny nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. 18, tel. 87-629-02-35  

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38
19-300 Ełke-mail: olek@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.elk.pl
tel.: +48 87 629 02 00; fax.: +48 87 629 02 04
 
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 7:40 – 14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę