Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projekt u jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ełckim. ...

      Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (VI)"   Powiatowy Urząd Pracy w Ełku realizuje Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (VI)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla...

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projekt u jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

      Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (V)"   Powiatowy Urząd Pracy w Ełku realizuje Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę