Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Nagłówek

Aktualności

 • Zatrudnienie cudzoziemców w okresie stanu epidemii

  Informujemy , że zgodnie z ustawą z dnia  z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 568),   cudzoziemcy, którzy dotąd...

 • Mikropożyczki - nowa forma wsparcia dla Mikroprzedsiębiorców*

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku zaprasza przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników  do składania wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

 • Pomoc udzialana pracodawcom przez ZUS

  Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS   Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii...

 • Informacja dotycząca rejestracji bezrobotnych

  Informujemy, że osoby zainteresowane rejestracją elektroniczną w naszym urzędzie mogą tego dokonać za pomocą platformy ePUAP - film instruktażowy:  https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4&t=3s   Dodatkowo informujemy, że uruchamiamy kolejną formę rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku. PUNKT PRZYJMOWANIA...

 • Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  W załączeniu pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące opieki nad dzieckiem (z powodu zamknęcia pracówek oświatowych) w przypadku osób na szkoleniach i pracach społecznie użytecznych. Załączniki ...

 • Telefony kontaktowe

  Telefony kontaktowe   Centrala 87 629 02 00 Zaświadczenia, Wyrejestrowanie 87 629 02 06 Rejestracja 87 629 02 05 87 629 02 18 Stanowisko 3-4  (litery  A-JAŚ ) 87 629 02 16 Stanowisko 5-6  (litery  JAT-OG ) 87 629 02...

 • Rejestracja elektroniczna i Elektroniczna Skrzynka Podawcza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku

  Rejestracja elektroniczna. 1. Załóż profil zaufany:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 2. Rejestracja elektroniczna krok po kroku - Film instruktażowy w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4&t=1s 3. Rejestracja elektroniczna w portalu praca.gov.pl ...

 • Komunikat ws. ograniczenia wizyt w Urzędzie

  UWAGA !!! Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, iż z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie zdrowie klientów i pracowników Urzędu prosi o ograniczenie wizyt w Urzędzie i kontaktowanie się telefonicznie lub drogą mailową na adres sekretariat @pup.elk.pl lub przez platformę ePUAP (adres...

 • Komunikat

  Szanowni Państwo Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na względzie zdrowie klientów i pracowników Urzędu, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i kontaktowanie się telefonicznie lub drogą mailową na adres sekretariat@pup.elk.pl lub przez platformę ePUAP (adres skrzynki:...

 • Ponowny nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza ponowny nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. 18, tel. 87-629-02-35  

Wyświetlanie 1 - 10 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę