Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Nagłówek

Aktualności

Uwaga!

Nabór wniosków w ramach KFS został przedłużony do 22.09.2017 r.

Pracodawco, Przedsiębiorco!

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej zapraszają do współpracy pracodawców i przedsiębiorców, którzy mogliby zorganizować miejsce odbywania praktyk zawodowych o charakterze wolontarystycznym dla uczestników WTZ. Udział w praktykach jest bardzo ważnym elementem...

Koniec naboru wniosków ws. bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku w związku z wyczerpaniem limitu środków Funduszu Pracy na bony na zasiedlenie ogłasza koniec naboru wniosków.  

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków ws. przyznania środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku,  informuje o  naborze wniosków pracodawców w sprawie przyznania środków  rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą pracodawcom spełniającym jednocześnie co najmniej jeden z priorytetów Ministra...

Zapraszamy pracodawców oraz przedsiębiorców do składania wniosków

Zapraszamy pracodawców oraz przedsiębiorców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.

Zapraszamy do składania wniosków dotyczących organizacji staży.

Zapraszamy pracodawców oraz przedsiębiorców do składania wniosków o zorganizowanie stanowiska pracy w celu odbycia staży, w szczególności dotyczących osób w wieku powyżej 30 lat,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ...

Informacja dotycząca opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Uwaga Pracodawco, Przedsiębiorco !

Jeżeli planujesz zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia w 2018 roku i będziesz chciał skorzystać z refundacji przez Urząd jej wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy to już od bieżącego miesiąca zapraszamy do skladania wniosków. Z dniem 31.12.2018 kończy się ustawowa możliwość finansowania refundacji wynagrodzenia...

Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza nabór wniosków KFS, wynikający z oszczędności zaangażowanych środków na rok 2017. Kwota podlegająca wydatkowaniu wynosi:  22 200,00 zł. Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017. 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w...

Składanie wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku zaprasza pracodawców prowadzących działalność gospodarczą minimum 12 miesięcy do składania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Zapraszamy także osoby niepełnoprawne...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę