Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Uwaga Pracodawco, Przedsiębiorco !

Jeżeli planujesz zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia w 2018 roku i będziesz chciał skorzystać z refundacji przez Urząd jej wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy to już od bieżącego miesiąca zapraszamy do skladania wniosków. Z dniem 31.12.2018 kończy się ustawowa możliwość finansowania refundacji wynagrodzenia...

Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza nabór wniosków KFS, wynikający z oszczędności zaangażowanych środków na rok 2017. Kwota podlegająca wydatkowaniu wynosi:  22 200,00 zł. Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017. 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w...

Składanie wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku zaprasza pracodawców prowadzących działalność gospodarczą minimum 12 miesięcy do składania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Zapraszamy także osoby niepełnoprawne...

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą  do składania wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Nabór wniosków będzie się odbywał w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja o zmianie organizacji obsługi osób bezrobotnych

Informujemy, że od dnia 30.01.2017r. została zmieniona organizacja obsługi osób bezrobotnych.  Obsługa odbywać się będzie zgodnie z  podziałem  alfabetycznym (bez podziału na poszczególne gminy). Poniżej przedstawiamy: Nr stanowiska Osoby bezrobotne wg liter 1 A-Bo ...

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat  do składania wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego .  Wnioski przyjmowane będą w okresie od 01 lutego do 15 lutego 2017r. W dalszy...

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: a) przetwórstwo przemysłowe – sektor C b) transport i gospodarka magazynowa – sektor H c) opieka zdrowotna i pomoc społeczna – sektor Q 2) wsparcie zawodowego kształcenia...

Nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapraszamy młode osoby bezrobotne w wieku do 30 lat, do składania wniosków dotyczących przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków: prac interwencyjnych, staży, refundowanego stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w trybie art. 150f

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku zaprasza pracodawców do składania wniosków dotyczących organizacji miejsc pracy w 2017r. w ramach: prac interwencyjnych staży refundowanego stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w trybie art. 150f   Przyjmowane wnioski mogą dotyczyć ogółu  osób...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę