Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Nagłówek

Książka telefoniczna

Centrala

  Centrala  
 
+48 87 629 02 00
+48 512 084 280
+48 512 280 680
+48 512 306 025
+48 512 511 233
 
  Fax  
  + 48 87 629 02 04  

Centrum Aktywizacji Zawodowej


DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY I PORADNICTWA ZAWODOWEGO
 
SALA OBSŁUGI KLIENTA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY ALFABETYCZNIE NAZWISKA KLIENTÓW;
STANOWISKO;
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
stan.2 Emilia Modzelewska 87 629 02 17 A-Cu
stan.3 Anna Popowska
doradca klienta
87 629 02 16 Cw-Gó
stan.4 Katarzyna Trębalska
doradca klienta
87 629 02 16 Gr-Ki
stan.5 Alina Koszuda
doradca klienta
87 629 02 15 Kl-L
stan.6 Katarzyna Mulewska
doradca klienta
87 629 02 15 Ł-Op
stan.7 Anna Mieloch
doradca klienta
87 629 02 14 Or-Sad
stan.8 Teresa Kowalewska
doradca klienta
87 629 02 14 Saf-Ti
stan.9 Agata Banach
doradca klienta
87 629 02 13 Tk-Ż
pok.3A Zofia Gierałtowska 87 629 02 07 Kierownik Działu 
pok.3B Joanna Radziłowicz
Iwona Góralczyk
87 629 02 08 Zatrudnienie cudzoziemców
Obsługa Pracodawców
pok.3C Beata Dziełak 87 629 02 09 Doradca zawodowy
 
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO

 
SALA OBSŁUGI KLIENTA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
pok.16 Edyta Chołko 87 629 02 29  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Roboty publiczne
pok.16 Robert Wnorowski 87 629 02 29 Bony szkoleniowe
Szkolenia indywidualne
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
Zaświadczenia o odbytym stażu
 
DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

 
NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY STANOWISKO;
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
pok.4 Anna Kostowska 87 629 02 10 Programy unijne
pok. 6  Adriana Wachulewicz 87 629 02 12 Prace interwencyjne
pok.15
 
Izabela Korenkiewicz
Katarzyna Ciombor 

 
87 629 02 28
87 629 02 27
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 
pok.17 Krystian Zacharski
Marlena Jastrzębska
87 629 02 30 Staże
Bony stażowe
pok.19 Andrzej Grabowski 87 629 02 31 Kierownik Działu

Dział Organizacyjno-Administracyjny

NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY STANOWISKO;
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
pok.2 Jolanta Mioduszewska
Paulina Misiun-Bujko
87 629 02 00
87 629 02 04 - FAX
Centrala telefoniczna
Informacja
Wstępna rejestracja
pok.11 Anna Smalec 87 629 02 22 Sekretariat
Kadry
pok.20 Jolanta Strupińska 87 629 02 32 Kierownik działu
pok.5 Jacek Kolenda
Konrad Mazurkiewicz
87 629 02 36 Informatyk
Opracowania statystyczne

Dział Finansowo-Księgowy

NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY STANOWISKO; RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
pok.10 Henryka Borowik

Monika Walicka

Kamila Bernatowicz
87 629 02 23 Księgowość

Decyzje dot. dodatku aktywizacyjnego
pok.14 Bożena Zubrzycka-Kowalewska 87 629 02 26 Główny Księgowy

Dział Ewidencji i Świadczeń

NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO TELEFON
KONTAKTOWY
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
Sala obsługi
klienta
Ewa Mikołajczyk 87 629 02 06 Zaświadczenia
pok.1 Wioletta Kokoszkiewicz
Marta Świderska
87 629 02 05 Rejestracja bezrobotnych
pok.7 Dorota Czaban 87 629 02 18 Listy płac
Rozliczenia roczne (PIT-11)
pok.12 Jolanta Jenczelewska
Jolanta Duliniec
 
87 629 02 24 Deklaracje ZUS
Ubezpieczenia
zdrowotne
pok.13 Ewa Leniec 87 629 02 25 Kierownik Działu
pok.18 Agnieszka Jaroma

Aleksandra Tomaszewska – Kantowicz
87 629 02 35 Odwołania od decyzji
Windykacja nienależnie pobranych świadczeń
Koordynacja systemów zabezpieczeń społ.
Bony na zasiedlenie

Inspektor Danych Osobowych

 
 
IMIĘ I NAZWISKO NUMER KONTAKTOWY
Michał Cupiał  881 266 777

Dyrekcja

NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO NUMER KONTAKTOWY STANOWISKO
pok.11 Dariusz Kuprewicz 87 629 02 21 Dyrektor
pok.11 Agnieszka Wenda 87 629 02 11 Z-ca Dyrektora

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę