Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projekt u jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

      Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (V)"   Powiatowy Urząd Pracy w Ełku realizuje Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla...

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projekt u jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ełckim....

  Powiatowy Urząd Pracy w Ełku realizuje Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę