Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Nabór wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę