Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Nagłówek

Programy aktywizacyjne i projekty urzędu

Projekt - "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ełckim (IV)"

  Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projekt u jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Projekt - "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ełckim (III)"

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projekt u jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ełckim ...

Informacje ogólne Projekt - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku realizuje Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Projekt - "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ełckim (II)"

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projekt u jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ełckim ...

Projekt - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (II)"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Cel projektu: ...

Projekt - "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie ełckim (I)"

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaWarmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projekt u jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ełckim ...

Projekt - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ełckim (I)"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Cel projektu: ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę