Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Widok zawartości stron

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy

Nagłówek

Aktualności

zaproszenie do składania wniosków

Zapraszamy, Pracodawców, przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne do składania wniosków dotyczących: - dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, Wnioski będą przyjmowane w okresie od 21.02.2018 r. do 02.03.2018 r. ...

Uwaga! Nabór wniosków ze środków KFS o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Limit środków KFS na 2018 rok dla powiatu ełckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynosi: 158 400,00...

Uwaga !! Opłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wydanie zezwoleń na pracę sezonową

     Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, że od dnia 01.01.2018r. wpłat  w wysokości 30 zł za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową  należy dokonywać na rachunek bankowy nr:  33 8099 0004 0090 7615 2000 0200.  W tytule należy...

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG - Zmiany od 01.01.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi od dnia 1 stycznia 2018 r. na podstawie procedury uproszczonej, będzie odbywać się w oparciu o nowe przepisy i nowe druki...

Dni Otwarte - 14-16 listopad 2017 „Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 17.08.2017 r., obowiązujące od 01.01.2018 r.”

Drodzy Pracodawcy !!! Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, iż w okresie od 14 do 16 listopada 2017 odbędą się Dni Otwarte „Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach ustawy  o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy z dnia 17.08.2017r., obowiąz. od 01.01.2018r." Celem organizacji dni otwartych jest...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków ws. przyznania środków rezerwy z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku,  informuje o  naborze wniosków pracodawców w sprawie przyznania środków   rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będą pracodawcom spełniającym jednocześnie co najmniej jeden z priorytetów Ministra...

Komunikat

Z uwagi na kończącą się możliwość realizacji wsparcia - „Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia" z dniem 12 października 2017 r. kończymy nabór wniosków na tę formę . ...

Zaproszenie do korzystania z form wsparcia

Zapraszamy, pracodawców, przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne do skorzystania jeszcze w bieżącym 2017 roku z następujących form wsparcia : - bonów na zasiedlenie, - bonów szkoleniowych, - dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski...

Uwaga!

Nabór wniosków w ramach KFS został przedłużony do 22.09.2017 r.

Pracodawco, Przedsiębiorco!

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej zapraszają do współpracy pracodawców i przedsiębiorców, którzy mogliby zorganizować miejsce odbywania praktyk zawodowych o charakterze wolontarystycznym dla uczestników WTZ. Udział w praktykach jest bardzo ważnym elementem...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę