Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Aktualności

Informacja dotycząca opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Uwaga Pracodawco, Przedsiębiorco !

Jeżeli planujesz zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia w 2018 roku i będziesz chciał skorzystać z refundacji przez Urząd jej wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy to już od bieżącego miesiąca zapraszamy do skladania wniosków. Z dniem 31.12.2018 kończy się ustawowa możliwość finansowania refundacji wynagrodzenia...

Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza nabór wniosków KFS, wynikający z oszczędności zaangażowanych środków na rok 2017. Kwota podlegająca wydatkowaniu wynosi:  22 200,00 zł. Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017. 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w...

Składanie wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku zaprasza pracodawców prowadzących działalność gospodarczą minimum 12 miesięcy do składania wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości 15 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Zapraszamy także osoby niepełnoprawne...

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza podmioty prowadzące działalność gospodarczą  do składania wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Nabór wniosków będzie się odbywał w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38
19-300 Ełke-mail: olek@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.elk.pl
tel.: +48 87 629 02 00; fax.: +48 87 629 02 04
 
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 7:40 – 14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę