Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Nagłówek

Aktualności

Podziękowania za udział w Targach Pracy 2018

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku mam przyjemność podziękować wszystkim Pracodawcom oraz Instytucjom biorących udział w Targach Pracy 2018.   Jestem niezmiernie wdzięczny, że poświęcili Państwo swój czas osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz uczniom klas maturalnych.  Mam nadzieję, że udział w...

Wstrzymanie naboru wniosków

W związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych na organizowanie staży, z dniem 31 października 2018.r. zostaje wstrzymany nabór wniosków do odwołania.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim

Informujemy, że w dniach od 7 do 18 stycznia 2019 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego "Własna firma w EGO" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem...

07.06.2018 - VIII Ełckie Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy informuje,  iż w dniu 07.06.2018 o godz. 10.00.  w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów  i Zarządzania w Ełku ul. Grunwaldzka 1 są organizowane VIII Ełckie Targi Pracy. Organizatorem jest Młodzieżowe Centrum Kariery  OHP w Ełku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku oraz innymi...

Ogłoszenie!!!

Informujemy, że od dnia 12.03.2018r . została zmieniona organizacja obsługi osób bezrobotnych. Obsługa odbywać się będzie zgodnie z  podziałem  alfabetycznym, tj.:   Nr stanowiska Osoby bezrobotne wg liter 2 A-Bu 3 By-Dw 4 Dy-Grz 5 Gu-Kar ...

Uwaga! Nabór wniosków ze środków KFS o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Limit środków KFS na 2018 rok dla powiatu ełckiego, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wynosi: 158 400,00...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę