Książka telefoniczna - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Nagłówek

Książka telefoniczna

Centrala


87 629 02 00  
87 629 02 04 - FAX

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 
REFERAT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 
SALA OBSŁUGI KLIENTA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY ALFABETYCZNIE NAZWISKA KLIENTÓW
stan.1 Grażyna Kratyńska
doradca klienta
87 629 02 17 A-Bo
stan.2 Iwona Góralczyk
doradca klienta
87 629 02 17 Br-Dą
stan.3 Anna Popowska
doradca klienta
87 629 02 16 De-Go
stan.4 Katarzyna Trębalska
doradca klienta
87 629 02 16 Gó-Ja
stan.5 Alina Koszuda
doradca klienta
87 629 02 15 Je-Koń
stan.6 Katarzyna Mulewska
doradca klienta
87 629 02 15 Kop-Ku
stan.7 Anna Mieloch
doradca klienta
87 629 02 14 Kw-Mę
stan.8 Teresa Kowalewska
doradca klienta
87 629 02 14 Mi-Op
stan.9 Agata Banach
doradca klienta
87 629 02 13 Or-Pru
pok.5 Agnieszka Wenda
Koordynator referatu
87 629 02 36 Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
 
REFERAT PORADNICTWA

 
SALA OBSŁUGI KLIENTA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY ALFABETYCZNIE NAZWISKA KLIENTÓW
stan.10 pok.3a Zofia Gierałtowska
Koordynator referatu
87 629 02 07 W-Zak
stan.11 pok.3a Emilia Modzelewska
doradca klienta
87 629 02 07 Sz-U
stan.12 pok.3b Barbara Gramza
doradca klienta
87 629 02 09 Się-Sy
stan.13 pok.3b Beata Dziełak
doradca klienta
87 629 02 09 Pry-Sie
 
REFERAT ROZWOJU ZAWODOWEGO

 
SALA OBSŁUGI KLIENTA IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY ALFABETYCZNIE NAZWISKA KLIENTÓW; 
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
stan. 15 pok. 3c Izabela Korenkiewicz
doradca klienta
87 629 02 08 Zatrudnienie cudzoziemców
pok.16 Edyta Chołko
doradca klienta
87 629 02 29  
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
pok.16 Robert Wnorowski
Koordynator referatu
87 629 02 29
Bony szkoleniowe
Szkolenia indywidualne
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Zaświadczenia o odbytym stażu
 
DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

 
NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY STANOWISKO;
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
pok.4 Anna Kostowska
Paulina Misiun-Bujko
87 629 02 10 Programy unijne
Zatrudnienie wspierane
pok. 6 


Adriana Wachulewicz
87 629 02 12 Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
pok.15 Wojciech Wawiórko
 

Katarzyna Ciombor 


 
87 629 02 28
87 629 02 27
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 
pok.17 Ewa Borkowska
Krystian Zacharski
Marlena Jastrzębska
87 629 02 30 Staże
Bony stażowe
pok.19 Andrzej Grabowski 87 629 02 31 Kierownik Działu
Roboty publiczne

Dział Organizacyjno-Administracyjny

NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY STANOWISKO;
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
pok.2 Jolanta Mioduszewska
 
87 629 02 00
87 629 02 04 - FAX
Centrala telefoniczna
Informacja
Wstępna rejestracja
pok.11 Anna Smalec 87 629 02 22 Sekretariat
Kadry
pok.20 Jolanta Strupińska 87 629 02 32 Kierownik działu
pok.02 Jacek Kolenda 87 629 02 20 Informatyk,
Opracowania statystyczne

Dział Finansowo-Księgowy

NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO TELEFON KONTAKTOWY STANOWISKO; RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
pok.10 Henryka Borowik

Monika Walicka
 
87 629 02 23 Księgowość

Decyzje dot. dodatku aktywizacyjnego
pok.14 Bożena Zubrzycka-Kowalewska 87 629 02 26 Główny Księgowy

Dział Ewidencji i Świadczeń

NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO TELEFON
KONTAKTOWY
RODZAJ PROWADZONYCH SPRAW
Sala obsługi
klienta
Ewa Mikołajczyk
 
Agnieszka Jaroma
87 629 02 06 Wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych
Zaświadczenia
pok.1 Wioletta Kokoszkiewicz
Martyna Felkner
87 629 02 05 Rejestracja bezrobotnych
pok.7 Dorota Czaban
Krystyna Ramotowska
87 629 02 18 Listy płac
Rozliczenia roczne (PIT-11)
pok.12 Jolanta Jenczelewska
Jolanta Duliniec
 
87 629 02 24 Deklaracje ZUS
Ubezpieczenia
zdrowotne
pok.13 Ewa Leniec 87 629 02 25 Kierownik Działu
pok.18 Elżbieta Popowska

Aleksandra Tomaszewska – Kantowicz
87 629 02 35 Odwołania od decyzji
Windykacja nienależnie pobranych świadczeń
Koordynacja systemów zabezpieczeń społ.
Bony na zasiedlenie

Dyrekcja

NUMER POKOJU IMIĘ I NAZWISKO NUMER KONTAKTOWY STANOWISKO
pok.11 Dariusz Kuprewicz 87 629 02 21 Dyrektor
pok.11 Hanna Kaczan 87 629 02 11 Z-ca Dyrektora

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę