Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Ełku


Aktualności

Zapraszamy pracodawców oraz przedsiębiorców do składania wniosków

Zapraszamy pracodawców oraz przedsiębiorców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.

Zapraszamy do składania wniosków dotyczących organizacji staży.

Zapraszamy pracodawców oraz przedsiębiorców do składania wniosków o zorganizowanie stanowiska pracy w celu odbycia staży, w szczególności dotyczących osób w wieku powyżej 30 lat,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ...

Informacja dotycząca opodatkowania stypendiów

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Uwaga Pracodawco, Przedsiębiorco !

Jeżeli planujesz zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia w 2018 roku i będziesz chciał skorzystać z refundacji przez Urząd jej wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy to już od bieżącego miesiąca zapraszamy do skladania wniosków. Z dniem 31.12.2018 kończy się ustawowa możliwość finansowania refundacji wynagrodzenia...

Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku ogłasza nabór wniosków KFS, wynikający z oszczędności zaangażowanych środków na rok 2017. Kwota podlegająca wydatkowaniu wynosi:  22 200,00 zł. Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017. 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38
19-300 Ełke-mail: olek@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.elk.pl
tel.: +48 87 629 02 00; fax.: +48 87 629 02 04
 
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 7:40 – 14:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę